Koučovací setkání - 60 minut

https://www.janadragova.cz/clanky/koucovaci-setkani/

  • stanovíme cíl, kterého chcete dosáhnout
  • nastavíme plán cesty
  • identifikujeme možné překážky a výzvy
  • pravidelně zhodnotíme Váš pokrok
  • oslavíme Váš úspěch
KONTAKT:

JANA DRAGOVÁ
tel.: +420 602 203 193
e-mail: jsem@janadragova.cz
IČO: 71901167