Firemní koučink

Jak probíhá firmní koučování? 

FIREMNÍ KOUČINK

 

Koučování je jedna z nejefektivnějších metod vzdělávání a rozvoje lidí ve firmách, zejména manažerů. Je to nový přístup k vedení lidí, zvyšující jejich produktivitu a spokojenost.

Řada firem objevila koučink jako účinný nástroj rozvoje, který má obrovský přínos. Tento přínos je patrný nejen jako osobní bonus pro jednotlivé zaměstnance, ale projevuje se v rámci firmy jako celku. Prospívá odpovědnosti a loajalitě, firemním vztahům, motivaci, produktům a službám firmy, její firemní kultuře atd. To vše má pozitivní dopad na prosperitu společnosti.

Profesní koučování je určeno pro různé typy firem, které vyhledávají kouče jako externího specialistu za účelem rozvoje svých zaměstnanců i firmy jako takové.

Firmy nejčastěji najímají kouče z těchto důvodů:

  • chtějí rozvíjet své zaměstnance, rozvinout jejich talent, zlepšit jejich výkon
  • chtějí zvýšit motivaci svých zaměstnanců (vědí, že spokojený zaměstnanec pracuje lépe)
  • chtějí svýšit odpovědnost a loajalitu zaměstanců k firmě
  • chtějí pečovat o své zaměstnance (zejména pak o duševní zdraví zaměstnanců, prevence syndromu vyhoření, aj.)
  • chtějí efektivnější řízení firmy (více zákazníků, lepší produkty či služby, větší obraty a zisky, snížení nákladů na řízení lidí a fluktuace zaměstnanců)
  • chtějí zlepšit zacházení se zdroji jako je čas a energie 

Témata profesního koučování se nepohybují pouze v rovinách práce a kariéry, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je časté, že se začíná s pracovní oblastí, většinou se však při koučování dotkneme i dalších rovin, neboť životní rovina a osobnost zaměstnance se do práce výrazně promítají.  

DOHODA TŘÍ STRAN VE FIREMNÍM KOUČINKU

Profesní koučování obvykle hradí firma - zaměstnavatel koučovaného. Je však třeba, aby koučovaný vstupoval do procesu dobrovolně a sám měl chuť koučování absolvovat. Kouč uzavírá dohodu s firmou (sponzorem) a koučovaným zaměstnancem (klientem). Dohoda obsahuje zpravidla délku a frekvenci koučovacích sezení, cenu a vymezení tématu/cíle. To znamená, že na prvním setkání si kouč se zaměstnancem definují základní téma a cíl koučování a také to, jak koučovaný pozná, že cíle dosáhl. Tuto dohodu pak podepíší tři strany (sponzor, kouč, koučovaný).

Kouč i sponzor ctí fakt, že vešekré informace týkající se koučovaného jsou důvěrné. Sponzor je ovšem seznámen s případnou změnou koučovacího cíle nebo je informován o naplnění cíle. Informace o procesu samotném by měl svému zaměstnavateli sdělovat koučovaný sám, aby nebyla narušena důvěra mezi koučem a koučovaným. Neboť na vzájemné důvěře koučování stojí.

Dobrý kouč pracuje v zájmu koučovaného klietna, je vždy na jeho straně, respektuje jeho tempo, jeho potřeby i jedinečnost jeho osoby.

 

 

KONTAKT:

JANA DRAGOVÁ
tel.: +420 602 203 193
e-mail: jsem@janadragova.cz
IČO: 71901167
 
Domluvit si schůzku