SLUŽBY PRO FIRMY

Jaké služby poskytuji? 

FIREMNÍ KOUČINK

 

Koučování je jedna z nejefektivnějších metod vzdělávání a rozvoje lidí ve firmách, zejména manažerů. Je to nový přístup k vedení lidí, zvyšující jejich produktivitu a spokojenost.

Řada firem objevila koučink jako účinný nástroj rozvoje, který má obrovský přínos. Tento přínos je patrný nejen jako osobní bonus pro jednotlivé zaměstnance, ale projevuje se v rámci firmy jako celku. Prospívá odpovědnosti a loajalitě, firemním vztahům, motivaci, produktům a službám firmy, její firemní kultuře atd. To vše má pozitivní dopad na prosperitu společnosti.

Profesní koučování je určeno pro různé typy firem, které vyhledávají kouče jako externího specialistu za účelem rozvoje svých zaměstnanců i firmy jako takové.

Firmy nejčastěji najímají kouče z těchto důvodů:

  • chtějí rozvíjet své zaměstnance, rozvinout jejich talent, zlepšit jejich výkon
  • chtějí zvýšit motivaci svých zaměstnanců (vědí, že spokojený zaměstnanec pracuje lépe)
  • chtějí zvýšit odpovědnost a loajalitu zaměstnanců k firmě
  • chtějí pečovat o své zaměstnance (zejména pak o duševní zdraví zaměstnanců, prevence syndromu vyhoření, aj.)
  • chtějí efektivnější řízení firmy (více zákazníků, lepší produkty či služby, větší obraty a zisky, snížení nákladů na řízení lidí a fluktuace zaměstnanců)
  • chtějí zlepšit zacházení se zdroji jako je čas a energie 

Témata profesního koučování se nepohybují pouze v rovinách práce a kariéry, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je časté, že se začíná s pracovní oblastí, většinou se však při koučování dotkneme i dalších rovin, neboť životní rovina a osobnost zaměstnance se do práce výrazně promítají.  

 

MENTORING

 

PSYCHODIAGNOSTICKÉ TESTOVÁNÍ

 

WORKSHOPY A WEBINÁŘE NA MÍRU

 

 

KONTAKT:

JANA DRAGOVÁ
tel.: +420 602 203 193
e-mail: jsem@janadragova.cz
IČO: 71901167
 
Domluvit si schůzku